نام و نام خانوادگی

 

 

رشته و گرایش

حوزه فعالیت علمی پژوهشی

سمت

website

E-mail

 دکتراحمد آسوده

 

 

 بیوشیمی

 شناسایی و کشف آنزیم های جدید از منابع یو و پروکاریوتی، کلونینگ،
بیان و مهندسی آنزیم های نوترکیب، جدا سازی و شناسایی لیپیدهای طبیعی از منابع مختلف

استاد

link

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر عبدالرضا باقری

 

 

ژنتيك‌ و اصلاح‌ نباتات

بیوتکنولوژی کشاورزی

استاد

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتراحمدرضا بهرامی

 

 

 بيوتکنولوژي مولکولي

 تولید پروتئین های نوترکیب، اخذ سلولهای بنیادی

استاد

link

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکترفاطمه بهنام رسولی

 

 

علوم سلولی و ملکولی

مطالعات مولکولی سرطان

استادیار

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر عباس پرهام

 

 

فیزیولوژی دامپزشکی

بیوتکنولوژی تولید مثل و سلولهای بنیادی اسب

دانشیار

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر راضیه جلال

 

 

بیوشیمی 

مقاومت دارویی در سلولهای سرطانی و باکتریها با استفاده از نانوذرات و  مکانیسم های آنها

دانشیار

link

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر علی جوادمنش

 

 

ژنتیک حیوانی و اصلاح نژاد

بیوانفورماتیکmicroRNA و بیان ژن، حیوانات تراریخته

استادیار

link

 

javadmanesh@ um.ac.ir

دکتر علی اکبر حداد مشهدریزه

 

 

علوم سلولی و مولکولی

تولید پروتئین های نوترکیب

استادیار

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر محمدرضا حسین دخت

 

 

شیمی فیزیک- بیوشیمی فیزیک

طراحی دارو، مهندسی پروتئین و بیوتکنولوژی بیو سنسورها

استاد

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر علیرضا حق پرست

 

 

 ایمنی شناسی مولکولی

 ایمنی شناسی مولکولی

دانشیار

link

haghparast@um.ac.ir

دکتر حسام دهقانی

 

 

بیولوژی سلولی و مولکولی تکوینی

روش های نوین تراریخته سازی ژنوم، تولید پروتئین های نوترکیب،
اپی ژنتیک سلولهای بنیادی و سرطانی

استاد،
رئیس پژوهشکده

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر محمد هادی سخاوتی


 

 

ژنتیک و اصلاح دام

ژنتیک و اصلاح نژاد- مهندسی ژنتیک

استادیار

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر محمد مهدی قهرمانی سنو

 

 

 ژنتیک، ژن درمانی و (RNAi)

 ژنتیک مولکولی

استادیاز

 link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر مجتبی طهمورث پور

 

 

ژنتيك و اصلاح نژاد دام

اصلاح نژاد و بیوتکنولوژی

استاد

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر حسن مرعشی

 

 

بیولوژی مولکولی

مهندسی ژنتیک

دانشیار

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر منصور مشرقی

 

 

بیوتکنولوژی میکروبی

میکروب شناسی – مهندسی ژنتیک

استاد

link

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر نسرین مشتاقی

 

 

بیوتکنولوژی گیاهی

بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشیار

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر مریم مقدم متین

 

 

بیوتکنولوژی مولکولی

اخذ سلولهای بنیادی، بیولوژی مولکولی سرطان

استاد،
مدیر گروه پژوهشی

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر سعید ملک زاده شفارودی

 

 

اصلاح نباتات 

بیولوژی مولکولی

دانشیار

link

mاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر جلیل مهرزاد

 

 

 ایمنی شناسی

 ایمنی شناسی مولکولی

دانشیار

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر پژمان میرشکرایی

 

 

مامایی و بیماری تولید مثل دام

اسپرم و تولید جنین و کشت سلول بنیادی

دانشیار 

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

 دکتر امین میرشمسی کاخکی

 

 

 بیوتکنولوژی کشاورزی

 بیوتکنولوژی کشاورزی

 استادیار

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

 دکتر محمدرضا نصیری

 

 

 ژنتیک و بیوتکنولوژی حیوانی

 پروتئین های نوترکیب و آنتی بادیهای مونوکلونال

 استاد، 

مدیر گروه پژوهشی

link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

دکتر غلامرضا هاشمی تبار

 

 

 بیوتکنولوژی

 آپتامرها

استاد

 link

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

بیوتکنولوژی میکروبی